Ripple-Sett og manglende kontakt

Kunden kan kontakte representant av «Ripple-Settet» direkte og indirekte. Direkte kontakt skjer mens man snakker med selgeren, når  man kan stille en rekke spørsmål og be om nøyaktig info angående «Din-Ripple Pakken». Mens indirekte kan kunden kontakte distributøren via e-post. Det er bare å skrive e-post til adressen … og vente på svar. Svaret kommer i løpet av 48 timer.

Det er verdt å huske at «Ripple-Settet» selges på mange internasjonale markeder og det betyr mye arbeid med betjening av mail og sending av meldinger. Når kunden ikke før svar i løpet av 48 timer, kan man gjerne sjekke sin «SPAM» eller sende neste e-post.