Vad är Ripple-KOD?

“Ripple-KOD” är användarnamn och lösenord som gör det möjligt för kunden att logga in på e-plånbokskontot där Ripple kryptovaluta-enheter finns. Koden genereras automatiskt omedelbart efter skapandet av ett konto och placeras endast på “Ripple-kortet” som levereras till kunden per post i ett speciellt skyddat paket.

Ripple-KOD är s.k. OFF-line metod för att skaffa och lagra kryptovalutan, vilket innebär att det inte är kopplat till Internet eftersom det finns enbart på “Ripple-kort”. Ett sådant lagringssystem för kryptovalutan ger kunden säkerhet och skydd mot attacker från hackare och online-tjuvar.