Paketet Ripple och bristande kontakt

Kunden kan kontakta representant för “Paketet Ripple” direkt eller indirekt. Direktkontakt sker under ett samtal med säljaren, under vilket man kan ställa en rad frågor och begära exakta uppgifter om “Paketet ditt Ripple”. Emellertid kan kunden kontakta distributören indirekt via e-post. Det räcker att skicka ett meddelande till…. och vänta på svar. Meddelanden besvaras inom 48 timmar.

Det är dock värt att komma ihåg att “Paketet Ripple” säljs på många internationella marknader, vilket innebär mycket arbete med e-posthanteringen. Om kunden inte får meddelandet inom två dagar är det värt att kontrollera sin “skräppost” eller skicka ett annat e-postmeddelande.