Hur köper man Ripple och kontrollerar dess värde?

Kryptovalutan Ripple är en av de få virtuella mynt som hela tiden behåller en av de högsta på kryptobörsen. Denna situation väcker stort intresse bland såväl internationella företag som privata investerare. Det gör att du kan få det på olika sätt.

Professionella köpmetoder – online-läge

Ripple möjliggör snabb och global överföring av medel till banker, leverantörer av finansiella tjänster, börser, mäklare, storfirmor och företagare, tack vare vilket det främst används av finansinstitutioner och globala organisationer. De köper kryptovalutan oftast genom kryptobörsen.

Denna metod är online i naturen och kräver investeraren att veta om kryptovalutor och ha sin egen virtuella plånbok. Detta är nödvändigt, eftersom förberedelsen gör att du effektivt kan navigera kryptobörsen, medan ett personligt konto på en elektronisk plånbok låter dig köpa och säkert lagra e-mynt.

Denna metod är effektiv, men den riktar sig främst till professionella investerare. Men det betyder inte att bara de kan investera i Ripple. Nybörjare kan vända sig till mindre komplexa lösningar såsom “Startpaketet Ripple”. 

Metod för alla – offline-läge och “Utbildningspaketet Ripple”

Offline-läge är en metod som inte kräver tillgång till Internet, omfattande kunskap om kryptobörsen och ett privat konto på en virtuell plånbok, eftersom den är baserad på ett brett spektrum av hjälp från en mellanhand. En av de mest populära metoderna är “Ripple-kort”, som ingår i “Utbildningspaketet Ripple”.  

Ripple-åtkomstkort är ett dokument som bekräftar inköp och ägande av specifika e-myntenheter. Kortet innehåller inloggningsuppgifter till den virtuella plånbokens personliga profil där kryptomyntet lagras. Denna lösning säkerställer att investeraren inte behöver välja en e-plånbok, skapa ett konto och skydda det ordentligt själv. Att vidta alla dessa åtgärder faller på axlarna hos förmedlaren som åtar sig att lagra e-myntet på ett säkert ställe. Endast kryptovalutans ägare har dock alla inloggningsuppgifter till detta konto. Dessa uppgifter finns endast på åtkomstkortet som genererats av systemet och skickas sedan till dess ägare. De har ingen kontakt med den virtuella världen, tack vare vilket den lagrade kryptovalutan inte utsätts för hackare och online-tjuvar.

Ett Ripple-åtkomstkort kan man få genom att köpa s.k. “Paketet Ripple”, det vill säga ett erbjudande som inkluderar utbildningsmaterial och gratis kryptovaluta-enheter. Detta är en ganska innovativ metod som inte alltid förstås fullt ut, även om den får ett ökande antal mottagare.