Krüptovaluuta Ripple, ehk Bitcoini vanem ja küpsem vend

Üldiselt arvatakse, et krüptovaluutade idee tekkis koos Bitcoini ilmumisega. Analüüsides aga üksikasjalikult virtuaalsete rahade ajalugu võime teada saada, et esineb ja funktsioneerib Bitcoinist vanem krüptovaluuta. Jutt on Ripplest, mis ühendades algse idee uusima tehnoloogiaga on maailma investorite tähelepanu keskmesse sattunud.

Esimene krüptovaluuta? Tutvu Ripple ajalooga

Ametliku teabe kohaselt loodi Bitcoin 2008. aastal ja seda peetakse krüptovaluutade sünniajaks. Vähesed teavad aga, et juba 2004. aastal rajati platvorm nimega RipplePlay, mis sai krüptovaluuta Ripple ellukutsumise aluseks.

RipplePlay loojaks on Ryan Fugger, Kanada arendaja, keda kannustas üks idee – luua virtuaalsele maailmale tuginev, kohaliku kogukonna poolt kasutatav, väärtuste vahetamise programmeeritav süsteem. Sel eesmärgil lõi Fuggeri meeskond IOU (I Owe You) mudeli, mis võimaldas usaldusväärsete isikute vahel vastastikuste finantskohustuste läbi sooritatavate tehingute kohest realiseerimist ja arvestamist. Ja kuigi selle eesmärgiks ei olnud fondide ülekannete teostamine vaid ainult finantskohustuste salvestamine, meenutas süsteem RipplePlay üksikutele üksustele mõeldud pangaülekannete mudelit mikroskaalal. Seda sama põhimõtet kasutati Bitcoini töösüsteemi loomisel.

Natule hiljem osutusid Ripple Play algsed eeldused tabamuseks kümnesse ja krüptovaluutade õitseng süsteemi Ripple arengu stimulaatoriks. 

Algne idee ja kaasaegne tehnoloogia

Krüptovaluuta Ripple on reaalajas teostatavateks arveldusteks kasutatav väljaarendatud platvorm, millest tulenevalt meenutab selle toimesüsteem blockchain tehnoloogiale tuginevat kvaasi-detsentraliseeritud tehinguvõrgustikku.

Ripple süsteem võimaldab teostada tehinguid teiste krüptovaluutade ja investeerimisaktivate vahendusel, mistõttu erineb antud e-raha ülejäänutest oluliselt. See on võimalik tänu süsteemidele xRapid ja xVia. Esimene neist on koheseid ülekandeid sooritav pankadele suunatud arveldusvõrk, teine aga Ripple võrguga ühendamist võimaldav pangaterminal. 

Tänu Kanada krüptovaluuta kaasaegsele süsteemile pöörduvad selle poole peamiselt rahvusvahelised korporatsioonid, maailmapangad ja suurimate riikide valitsused, mis näevad selles tulevikuinvesteeringuid ja fondide ülekandmise suurepärast vormi.

Mikrokeskkonnast makrokeskkonnani, ehk Ripple areng 

Käesoleval ajal on Ripple üks populaarseimatest krüptobörsil saadaolevatest krüptovaluutadest. Selle arendamise kallal töötavad Ameerika Ühendriikide, Inglismaa, Austraalia, Singapuri ja Luksemburgi kontorites spetsialistid kogu maailmast. E-raha kasutavad suurimad pangad, korporatsioonid ja maailma riikide valitsused ning sellesse investeerivad riiklikud ja erainvestorid. See on ka üks vähestest krüptovaluutadest, mis omab krüptobörsil muutumatult tugevat asetust. Seega kerkib küsimus – kuidas selleni jõuti?

Ripple arengule murdeliseks hetkeks oli blockchain tehnoloogial tugineva autonoomse arveldusühiku süsteemi, tänu millele pidi e-raha olema Bitcoinist kiirem, tõhusam ja energiasäästlikum, loomise plaani elluviimine.  

Selleks alustati 2012. aastal töid Ripple Transaction Protocol (RTXP) kallal, mis kujunes XRP seejärel Ripple Labs krüptovaluutaks. Peatselt hakkasid uue krüptovaluuta kallal tehtavate tööde vastu huvi tundma ettevõte Venture Capital Google ja Andreessen Horowitz, aga ka Saksa pank Fidor ning osaühing Earthport. Tänu sellele võis Ripple Labs areneda lühikese ajaga käesoleval ajal tuntud Rippleks, ehk üheks, kõrgeima skaleeritavuse ja sekundis enam kui 1,5 tuhande tehingu sooritamise, samaaegselt kuni 50 tuhande tehingu vastuvõtmise tagaval blockchain tehnoloogial tugineval, enimväljaarendatud krüptovaluutaks. Selliste võimaluste üle võib uhkust tunda ainult maksekaardi VISA võrk. 

Seoses oma võimalustega kasutavad Ameerika krüptovaluutat suurimad korporatsioonid, rahvusvahelised pangad, maailmaorganisatsioonid ja riikide valitsused. Tänu kasumlikele lepingutele ja püsivale investeeringute eelarvele võib Ripple meeskond oma krüptovaluutat, seda turul olulisimaks muutes, pidevalt edasi arendada. Mis on huvitav, et Ripple on ka krüptobörsil väga populaarne, sest nähes selles kasu toovaid investeeringuid pöörduvad selle poole kogu maailma investorid.