Пакетът Рипъл и мнения в мрежата

Пазарът на криптовалутите, както и другите инвесиционни пазари, е изправен пред голяма конкуренция и чести атаки и обвинения в измама и изнудване. Тези атаки обикновенно съдържат дейности с тъмен характер свързани с връзки с обществеността и опити за опорачаване на друг продукт.

„Пакетът Рипъл”, „Образователния Пакет Рипъл”, или „Стартовия Пакет Рипъл” често са наричани фалшиви продукти, измама или опит за изнудване на пари. Тази информация обикновенно се представя на уебсайтове, създадени и поддържани от конкуренти. Тези сайтове могат да бъдат открити почти на всеки пазар, на който се продава продукт.

Пакетът Твоя Рипъл” е също доста иновативна форма за получаване на криптовалута, което понякога води до смесено мнение сред клиентите. Някои от тях могат да бъдат разочаровани от естеството на продукта, маржата за посредника или формата на съхранение на криптовалутата. Има клиенти, които не са разбрали напълно естеството на пакета или не могат да се свържат с посредника. В такива ситуации се стараем да обясним точно естеството на „Стартовия Пакет Рипъл“ и да отговорим на въпросите на клиентите и да разсеем всякакви съмнения.