Τι είναι η Ripple κωδικός στην κάρτα

Η Κάρτα Ripple είναι αναπόσπαστο στοιχείου του “Πακέτο Έναρξης Ripple“. Έχει τη μορφή ενός φυσικού εγγράφου που επιβεβαιώνει την αγορά του “Πακέτου το δικό σου Ripple”, καθώς και την κατοχή ενός ιδιωτικού λογαριασμού στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Η κάρτα πρόσβασης Ripple παραδίδεται στον πελάτη ταχυδρομικώς, στη διεύθυνση που υποδεικνύει ο ίδιος και λαμβάνεται μόνο αφού επιβεβαιώσει την ταυτότητα του αποστολέα. Η “Κάρτα Ripple” περιέχει το λεγόμενο Κωδικό Ripple.